polstar polstar polstar tuzka
strom domecek slunicko ryba
zaba motyli kytka kytka
kytka kytka kytka kytka
 drzak na sponky medved